Bakır Hurdası Alan Hurdacı

En çok bilinen elementler bakır, azot, civa, flor, altın, demir, hidrojen, helyum, fosfor, potasyum, magnezyum, oksijen, klor, alüminyum, neon, karbon, sodyum ve iyot şeklinde devam etmektedir. Pek çoğumuz bu elementleri daha önce duymuşuzdur. Yine de detaylı açıklamalarını hatırlayamıyor olabiliriz.

Bakır Nedir?

Bakır (Cu) yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip bir metal olduğu için dünyada çok kullanılan, tercih edilen bir metaldir. Çok yaygın bulunduğundan ucuzdur. Saf haliyle elektrik malzemeleri üretiminde kullanılır. İlk kez Neolitik Çağ’da bulunduğu tahmin edilmekle birlikte ilk kez İran’da 6000 yıl kadar önce kullanılmış olduğu bilinmektedir. Kırmızıya benzer bir rengi vardır. Roma İmparatorluğu döneminde devletin temel bakır üretimi Kıbrıs’tan sağlandığı için bu metale aes сyprium (Kıbrıs’ın metali) adı verilmiş, elementin çoğu dildeki isimi de bu kelimeden türemiştir.

Bakırın Özellikleri

Doğada katı halde bulunur. Erime sıcaklığı 1084 derecedir. Atom numarası  29, grubu 1B’dir. Bakır üretilirken pirometalurjik, hidrometalurjik ve elektrometalurjik metotlar bakır cevherine uygulanır. Pirometalurjik metot madenden çıkarılan bakırın kırılmasıyla başlar. Ardından bu parçalar az yağlı suya atılır. Bakırın içinde bulunan oksijen bu esnada bakırdan ayrılır. Kalan bakır sudan alınır ve 700 derece sıcaklıkta kavrulur. Bu sırada sülfür oksitlenir ve bakırı terk eder. Elde edilen sülfürsüz bakır içine silika (SiO2) ile karıştırılarak yüksek dereceli fırınlarda ergitilir (Katı halden sıvı hale geçirilir). Erigitilmiş halde bulunan bakırın içinde bulunan, demir (2) oksit  (FeO) yüksek sıcaklık nedeniyle karıştırılan silika ile tepkimeye girerek demir silikayı (FeSiO3) oluşturur. Oluşan demir silika bakırın üstünde birikir, ardından bakırdan ayrıştırılır. %99 saf bakır elde edilmiş olur.

Canlılarda, canlılığın devamlılığını sağlayan bazı enzimlerde bulunduğundan vücutta az miktarda bulunan bakırın önemi büyüktür. Kırmızı kan hücrelerinin yapısına katılır. Beyin, sinir sistemi sağlığından deri, saç sağlığına kadar etkileri bulunur. Ancak vücuda fazla alınması kanser, depresyon, göz hasarı ve hipertansiyon gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.

Bakır Alaşımları

Alaşımlar saf metallere farklı metallerin, farklı oranlarda elde edilmesiyle; metallerin kullanılacağı alana özel özellikler edinmesini sağlar. Oranlar önemlidir. Alaşımlar yapılırken oran tutturulamazsa alaşım istenilen özellikleri elde edemez. Alaşım yapımında en çok kullanılan yöntem iki elementi de eritmektir ancak bu pirinç üretimi gibi iki metal arasındaki erime sıcaklıklarının arasında çok fark olduğu zaman mümkün değildir.

Bakır alaşım yapmaya uygun bir metaldir. Kadmiyum-bakır, krom-bakır, gümüş-bakır, tellür-bakır, kükürt-bakır, arsenikli bakır, pirinç, bronz, electrum gibi pek daha adını saymadığımız pek çok alaşımda bulunabilir.

Bakır Alaşımı: Pirinç Metali

Pirinç bakır alaşımlarının en bilinenlerinden biridir. Bakır-çinko karışımının genel adıdır. Bakır gibi pirinçte milattan önce kullanılmaya başlanmış, eski bir maddedir. Bakır ve çinkonun erime sıcaklıkları arasında çok fark olduğu için bakır erimeye yeni başladığı zaman çinko çoktan buharlaşmış olur. Bu sebepten pirinç üretilirken önce bakır eritilir ardından çinko eriyik halde bulunan bakırın içine katı bir şekilde atılır. Bu sayede çinko buharlaşmadan bakır ile karışır. Pirinç tel ve levha haline gelebilir. Takı, dekor eşyası ve vida tarzı parçaların yapımında sıklıkla kullanılır. Bakır-çinko karışımına başka metaller karıştırılarak oluşan pirincin de alt türlerinin oluşması sağlanabilir.

Pirinç türlerinde en bariz fark öncelikle çinko ve bakırın oranından doğar. Bakırı fazla olan pirinç alaşımları vida, musluk vanası gibi parçaların yapımında kullanılırken, bakırı az olan pirinçler kolay işlenemeyeceği için eritilerek diğer metallerle karışmaları sağlanır. Pirincin rengi dayanaklığına göre farklılık gösterir.

Bakır Alaşımı: Bronz

Bakır- kalay alaşımına bronz denmektedir. Eğer bronzun içerisinde çinkoda bulunuyorsa buna ticari bronz da denilir. Bronz, bakırdan hatta bazen demirden de sert olabilir. Sağlamlığından dolayı silah üretiminde kullanılabilen bir maddedir. Sert ve dayanıklı olmasına rağmen erime sıcaklığı bakırınkinden düşüktür. Bronzda silisyum ve alüminyum da bulunabilir. Bronzda bulunan silisyum ve alüminyum miktarı arttıkça bronzun dayanıklılığı da artar ancak matlığı gider. Bronz en çok metal paraların yapımında kullanılır.

Bakır-kalay da pirinç gibi milattan önce kullanılmaya başlanmıştır hatta bronz çağı olarak adlandırılan zaman dilimine adını vermiştir. İlk kullanım örneklerine İran ve Mısır’da rastlanmıştır. Bronz elde edilmesi için bakır ve kalaya ihtiyaç duyulur ancak bakır ve kalay genelde yan yana bulunmazlar. Bronz elde edilmesi için ticaret şarttır. Bu sebeple bronz milattan önceki zamanlara insanların ve kültürlerin etkileşmesinde büyük rol oynamıştır.

Yaşanan göçler kalayın ticaretinde uzun bir kesintiye yol açınca kalay pahalılaşmış bunun sonucu olarak da bronz fiyatı da artmıştır. Bronz fiyatlarındaki artış bronzun yaygınlığının azalmasına neden olmuştur. Bu sırada demirin işlenmesi daha kolay bir hale gelmiş ve demirciler demiri işlemeyi öğrendikleri için demir yaygınlaşmaya başlamıştır. Demir Çağı’nın başlamasına da önayak olmuştur.

Bakır Katkılı Metal: Electrum

Electruma bakır alaşımı demek doğru olmaz. Genel olarak altın ve gümüşten oluşmaktadır ancak içinde az miktarda bakır da bulunur. Genel adı beyaz altındır. İçinde bulunan altın miktarına bağlı olarak rengi soluk veya daha sarımsı olur. Eskiden para ve bardak yapımında kullanılmıştır. İnce elektrik devrelerinde de tel haline getirilerek kullanılır.

Oksijen, bakırın yapısının daha kırılgan olmasına sebep olduğu için bakırın kalitesini ve kullanım kolaylığını düşürür. Bakırdaki oksijen oranı %0,2’yi geçmemelidir. Oksijen oranı azaltılacak ise bakır, fosfor kullanılarak oksijenden arındırılır.

Bakırın çok sayıda olan kullanım alanlarından dolayı dünya çapında bakıra olan istek 20 yıl içerisinde yarı yarıya artmıştır. Sadece 2019’dan itibaren bakır marketi %4 büyümüştür. Bakır marketi değeri 261 milyar dolar civarındadır.

Bakır Hurdası

Yukarıda açıklanan tüm özellikleri ile bakır çok geniş kapsamlı bir metal türüdür. Ancak kullanım alanında herhangi bir nedenle kullanılmaz duruma geldiğinde bakır hurdası haline gelir. Bakır hurdası da kesinlikle çöp değildir. Bu nedenle bunların değerlendirilmesi gerekir. Firmamız ile iletişime geçilerek bakır hurdalarınızı yüksek fiyatlardan satışa sunabilirsiniz. En yüksek değerden alıyoruz.

Bakır Hurdası Fiyatları

Bakır hurdası fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. Hurda bakır alan yerler arasında ilk sırada bulunuyoruz. Bakır alan hurdacıların başında geliyoruz. Elinizde hangi tür bakır olursa olsun firmamız ile iletişime geçerek bunları değerlendirebilirsiniz.

Hurdacılık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir